picture

Regeneracja studni głębinowych i ujęć inflitracyjnych

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie optymalnej metody regeneracji studni i drenów infiltracyjnych, jaką jest ekologiczna metoda pneumoimpulsowa. Metoda ta pozwala na szybkie, skuteczne i zaczne swiększenie wydajności.

» czytaj więcej
picture

Prace podwodne i hydrotechniczne

Podejmujemy się prowadzenia nietypowych robót dostosowując się do oczekiwań naszych klientów. Realizując powierzone nam prace podwodne posługujemy się najwyższej klasy specjalistycznym sprzętem, spełniającym wymagania stawiane firmom nurkowym. W skład naszej ekipy nurkowej wchodzą osoby o najwy zszych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu zawodowym.

» czytaj więcej
picture

Odwodnienia studniami depresyjnymi i igłofiltrami

Firma Radical wykonuje następujące odwodnienia:
- obiektów budowlanych (budownictwo przemysłowe i mieszkalne) oraz obiektów liniowych (wykopy pod budownictwo sanitarne i drogowe) Jesteśmy przygotowani do prowadzenia prac odwodnieniowych przy zastosowaniu następujących technologii:
- odwodnienia przy pomocy studni depresyjnych oraz odwodnienia przy pomocy instalacji igłofiltrowych

» czytaj więcej
picture

Renowacja sieci wodociągowej

Od wielu lat specjalizujemy się w układaniu sieci wodociągowej oraz usuwaniu awarii z zastosowaniem metod wykopowych i bezwykopowych. Zajmujemy się renowacją sieci wodociągowej metodą "cementyzacji". Odtwarzamy nawierzchnie po usuniętych awariach wodociągowych.

» czytaj więcej
picture

Renowacja sieci kanalizacyjnej

Usuwamy awarie kanalizacyjne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii m.in.: za pomocą pakerów, rękawów poliestrowych i epoksydowych. Zajmujemy się również montażem rękawów w pionach i poziomach kanalizacyjnych

» czytaj więcej
picture

Studnie głębinowe

Wykonujemy wiercenie studni głębinowych, inspekcję TV studni oraz na życzenie klienta dokumentację studni wraz z oceną jej stanu technicznego. Usuwamy zasypy studni wykorzystując metodę AIR-LIFTu i szlamowania. Zajmujemy się również sprzedażą pomp i uzbrajaniem studni.

» czytaj więcej

Kontakt

tel: 601-660-719, 692-213-795
biuro@radicalsystem.pl
fax: (22) 201-21-89
ul. Wolności 2/17/22
05-220 Zielonka