Oferta firmy

Witamy na stronie Oferty Naszej Firmy RADICAL Jesteśmy pewni że Nasze doświadczenie oraz zapał do Pracy pozwoli wybrać dla Twojej Firmy Najlepszą Ofertę!

Kilka Słów o RADICAL

Firma RADICAL istnieje od 2000r. Początkowo specjalizowała się w REGENERACJI STUDNI GŁĘBINOWYCH EKOLOGICZNĄ METODĄ PNEUMOIMPULSOWĄ. W miarę upływu czasu i nabierania doświadczeń, następuje permanentne rozszerzenie oferty związanej z zaopatrzeniem w wodę z wykorzystaniem najnowszych technologii.

picture

Proponujemy następujące usługi:

Regeneracja studni głębinowych i ujęć inflitracyjnych

Prace inżynieryjne

Usuwanie awarii wod-kan (metodami wykopowymi i bezwykopowymi)

Prace specjalistyczne (cementyzacja, rękawy, pakery, relining, chemia budowlana)

Prace podwodne i hydroteczniczne:

- prace w oczyszczalniach ścieków,

- przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych,

- montaż i demontaż podwodnych części maszyn i urządzeń,

- odmulanie i czyszczenie jazów, krat, przepustów itp,

- cięcie i spawanie podwodnych konstrukcji stalowych,

- poszukiwanie i wydobywanie zatopionych obiektów,

- przegląd bezpieczeństwa podwodnych części kompielisk,

- podwodna rejestracja video,

- podwodna dokumentacja zdjęciowa,

- układanie kabli na dnie akwenów,

- czyszczenie kadłubów statków

- betonowanie podwodne.

Stacje uzdatniania wody (budowa, modernizacja, obsługa)

Studnie głębinowe (wiercenie, inspekcja TV, sprzedaż pomp, uzbrajanie)

Odwodnienia wykopów:

studniami depresyjnymi (przykładowy proces):

- wiercenie studni depresyjnych

- montaż pomp głębinowych i rurociągów tłocznych

- montaż rurociągów zrzutowych

- pompowanie odwadniające

- demontaż pomp i rurociągów tłocznych po zakończeniu prac odwodnieniowych

- likwidacja studni

przy pomocy igłofiltrów:

- montaż igłofiltrów

- montaż kolektorów ssących

- montaż pomp igłofiltrowych

- montaż rurociągów zrzutowych

- pompowanie odwodnieniowe

- demontaż zestawu igłofiltrowego i rurociągów

Odwierty pod pompy ciepła

Wtyczka Społecznościowa